21 apr. 2022

100 sád učebných materiálov o životnom prostredí dostali žiaci základných škôl do svojich rúk


100 sád učebných materiálov o životnom prostredí dostali žiaci základných škôl do svojich rúk

Nezaobídeme sa bez neho, no v školstve sa mu venuje pozornosť len roztrúsene. Životné prostredie nájdete v školách iba v rámci príbuzných predmetov či voľnočasových aktivít. Tie však často závisia od prístupu jednotlivých učiteľov a dostupnosti učebníc a podkladov, ktoré majú k dispozícii. Túto medzeru chce zaplniť projekt Požičaná planéta, ktorý zostavil sériu učebných materiálov. Aby sa učebnice dostali priamo do škôl, podporili sme vydanie a distribúciu prvého dielu pre stovku škôl.

Požičaná planéta je komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj. Vznikol vďaka spolupráci jeho autora, a zároveň inštruktora potápania, Jaroslava Blaška s Fakultou prírodných vied UKF v Nitre a s OZ Požičaná planéta pre školy. Pre základné školy prehľadne spracovali kľúčové témy udržateľného rozvoja, ktoré rozdelili do piatich tematických okruhov: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách. Prvý diel série, Požičaná planéta: Odcudzenie, sa teraz dostalo na 100 základných škôl práve vďaka našej podpore. Súbor materiálov vyšiel pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a obsahuje okrem učebnice aj metodickú príručku, pracovné zošity, dokumentárne filmy k téme a množstvo sprievodných aktivít. Je schválený ako súbor odporúčaných didaktických prostriedkov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. A prečo „požičaná planéta?“ Autori sa inšpirovali starou múdrosťou „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.“

#SpoluDokazemeVela #DenZemevSlovnafte

Galéria

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.